SKAPANDE SKOLA


 

Kontakta oss så är vi behjälpliga med er ansökan till Skapande Skola. Eller kanske har ni redan

fått Skapande Skola-pengar för att jobba med muntligt berättande. Här finns exempel på hur

våra projekt kan se ut.


DSC_0118.JPG

SYFTET MED SKAPANDE SKOLA

 

Syftet med skapande skola är att ge barn tillgång till kulturens alla uttrycksformer, och att deras möjligheter till eget ska-

pande ska öka. Så här skriver Kulturrådet:

 

"Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet."

 

Ibland kan Skapande Skola-pengar bekosta en föreställning, men ofta finns det utrymme att låta elevernas eget skapande komma in i projektet. Här nedan finns ett exempel!

 

 

 

 

 


PROJEKT - ETT EXEMPEL


1 Lärarna får en kort kurs i muntligt berättande.

2 Fabula gör en berättarrazzia på skolan under en hel dag. Eleverna vet inte om vad som är i görningen när

berättarna börjar gå in på lektioner över hela skolan för att berätta korta historier. Det här väcker enorm

uppmärksamhet och snart surrar korridorerna av rykten och referat av våra historier.

3 Under ett par dagar i skolan ger vi berättarträning till några klasser från 2:an och upp till 9:an. Eleverna

lär sig grunderna i muntligt berättande.

4 Som final får deltagarna berätta upp i den egna klassen, eller besöka förskoleverksamheter och berätta

för de små barnen.

 

Kontakt


IdaJunker_fotoFabula_mindre_WEB.jpg

"Ibland blir till och med vi överraskade. Som när Franska Skolans

 

7:or hade berättat sagor för alla de yngre barnen på skolan,

 

och menade att "Nä nu tar vi de äldre också", och på eget bevåg

 

genomförde en berättarrazzia för 8:or och 9:or på sin skola."

 

/Ida Junker, berättare och pedagog på Fabula Storytelling