wishporno.com

 

Skola.jpg

 

SKOLA & BIBLIOTEK  
läs mer>>
Berättande är ett enastående redskap i undervisningen. Skolor och bibliotek är de platser där det muntliga berättandet fortlevt under 1900-talet.

 

  

Unga2.jpg


BARN & UNGA  läs mer>>
Muntligt berättande utvecklar språket, stärker självkänslan och ökar den sociala kompetensen för barn och unga.  Vi tränar elever på mellan- och högstadiet och gymnasiet.

 


Museer.jpg

 

MUSÉER & NATURUM    läs mer>>
Det immateriella kulturarvet blir alltmer upmärksammat. För museiguiden och pedagogen är den muntliga berättelsen ett lysande redskap för att gestalta kulturarvet.   


 Forsamling.jpg

 

FÖRSAMLINGAR
läs mer>>

Berättelser ur livet eller Bibeln eller från olika kulturers traditioner av visdomsberättelser stimulerar dialogen om etik och andlighet.

 

 

Corporate.jpg

 

FÖRETAG & ORGANISATIONER

 läs mer>>
Varje företag och organisation har en inre kultur av berättelser som utgör dess själ. Dessutom berättas historier om den ute på marknaden. Hur kan man använda sig av storytelling i verksamheten?

 


Lifestories.jpg

 

LIVSHISTORIER  läs mer>>

Inom Oral history samlar man livsberättelser från olika generationer och samhällsgrupper. Berättelser som ger konkretion åt de stora frågorna, och som ger individen röst.  


 

P9060130web.jpg

 

ÖPPNA BERÄTTARKURSER
Läs mer>>

Fabula anordnar öpna berättarkurser i Stockholm i samarbete med Folkuniversitetet.

 

 

 

PA180003web.jpg

 

ARTISTER & KULTURARBETARE  läs mer>>

Scenartister, författare och tecknare som utforskar det muntliga berättandet går till roten för vad en berättelse är, något de har användning för i sitt konstnärsskap.  


 

catchstory.jpg

 

FÅNGA BERÄTTELSEN  läs mer>>

En utbildning för dig som vill hitta historier som ännu inte finns, de som bara du kan skapa.