Berättarrazzia i skolan

PLÖTSLIGT INVADERAS SKOLAN! Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första berättaren oväntat stormar in och drar en historia….

Den ena berättaren efter den andra dyker upp, alla med olika historier. Snart kokar skolan av rykten och berättelser – vilka är de? Vad fick NI höra? Berätta?

Berättarrazzian är för all personal och alla elever från förskola till gymnasium. Den sker överraskande under en vanlig skoldag utan att eleverna får veta något i förväg. Lyssnarna behöver inte förflytta sig – det gör berättarna.

Personalen förbereds med en halv studiedag/workshop om det muntliga berättandets betydelse för språkutveckling och lärande.

För frågor eller boka ring 08 -344 133 eller maila fabula@storytelling.se.

Pris för berättarrazzia (inklusive lärarnas studiedag). Tillkommer gör moms, resa och ev. logi.

Max 6 klasser – 23 000 kr
Max 10 klasser – 30 000 kr
Max 14 klasser – 37 000 kr
Max 18 klasser – 42 000 kr

Fler än 18 klasser kontakta Fabula.

Bokning/kontakt

Här kan du hämta hem ett infoblad