Just nu gästar Fabula massor av skolklasser och förskolegrupper inom projektet Konstexpressen, som drivs av Nationalmuseum och föreningen Artikel 31. Vi håller i en mängd berättarworkshops med skolbarn, förskolebarn, lärare och museipedagoger. Ett otroligt utvecklande arbete – både för oss och projektets deltagare!

I projektet Konstexpressen arbetar skolvärld och museivärld gemensamt för att utforma nya modeller för att bjuda in elever att utforska kulturarv tillsammans och hur det kan fungerar språkstärkande.

Skolorna som är involverade i projektet förlägger en del av sina lektioner på Nationalmuseet. Där bidrar barnen med sina personliga erfarenheter och tolkningar i mötet med de utställningar de besöker och det kulturarv de möts av. I en mängd konstnärliga workshops arbetar de fram egna berättelser om konstverken.

 

Fabula håller språkutvecklande workshops i skolorna, vilket bidrar till att barnen kan forma sina egna berättelser, som i sin tur blir nya kulturarvstraditioner.

I slutet av varje läsår bjuder deltagarna in föräldrar, vänner och bekanta till en Berättarfestival som förläggs på Nationalmuseet. Med festivalen får också projektets sekundära målgrupp – föräldrarna – tillgång till det offentliga rummet.

 

Läs mer om projektet Konstexpressen på Nationalmuseets hemsida!