Piotr Zettingers berättelse

Piotr Zettingers första minnen i livet var från Warzawas ghetto, bakom en tre meter hög mur med hunger och död omkring honom. Han var fyra och ett halvt år när någon viskade åt honom att han skulle springa och inte vända sig om. Hans föräldrar förstod att de med största sannolikhet aldrig skulle ses igen, att hans chans att klara flykten och livet bland främmande människor på den ariska sidan var obetydliga. Men det var ändå en större chans än att stanna i ghettot. Med risk för sina egna liv fanns det de som hjälpte en liten pojke att gömma sig och överleva Förintelsen. Efter flera år på flykt dök en okänd kvinna upp på barnhemmet där han befann sig efter krigets slut.

Aleksandar Djordjevic och Piotr Zettinger berättar tillsammans.

 

I dag, när endast ett fåtal överlevande från Förintelsen ännu är i livet, finns fortfarande möjligheten att lyssna på deras berättelser, framföra av dem själva och tillsammans med yngre berättare.

Föreställningen är en av flera om Förintelsen, som görs av nätverket Berätta Vidare. Läs om fler föreställningar genom att använda vår sorteringsfunktion: Gå in på Föreställningar och klicka på knappen Överlevandes historier.

Nätverket Berätta vidare och deras föreställningar springer ur projektet Berätta för framtiden, som genomfördes av Forum för levande historia, i samarbete med Fabula Storytelling. I projektet utbildades personer från en yngre generation i berättande, och kunde efter tätt samarbete med de överlevande, berätta vidare deras historier.

Alla föreställningar som Berätta Vidare erbjuder, bygger på djupgående intervjuer med överlevande. I flera föreställningar medverkar den överlevande själv tillsammans med en berättare.

Fakta/information

Målgrupp: Från åk 8
Berättare: Aleksandar Djordjevic med Piotr Zettinger
Maxpublik: 200
Längd: 60 min. Kan anpassas något.