Öppna berättarkurser i samarbete med Folkuniversitet

Vi ger öppna berättarkurser i Stockholm, i samarbete med Folkuniversitetet. Nästa kurstillfälle: 16 – 17 mars (fredag kl. 18-21 + lördag kl. 9-16).

Storytelling – Lär dig muntligt berättande
Lär dig berätta och du har lyssnarna i din hand. Vi arbetar lekfullt och avspänt, tar skrattet och lyssnandet till hjälp.