Berättarrazzia i skolan

Plötsligt invaderas skolan! Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första berättaren oväntat stormar in och drar en historia….

Den ena berättaren efter den andra dyker upp, alla med olika historier. Snart kokar skolan av rykten och berättelser – vilka är de? Vad fick ni höra? Berätta!

Berättarrazzian är för all personal och alla elever från förskola till gymnasium. Den sker överraskande under en vanlig skoldag utan att eleverna får veta något i förväg. Lyssnarna behöver inte förflytta sig – det gör berättarna.

Personalen förbereds med en workshop (1,5-2 tim) om det muntliga berättandets betydelse för språkutveckling och lärande.

Välj rätt razzia för din skola

Har din skola fått Skapande Skola-pengar för att köpa en Berättarrazzia? Eller planerar du att söka Skapande Skola- pengar? Välj den Berättarrazzia nedan som passar din skola bäst.

Ladda ner PDF

Scrolla ner och se våra filmer om Berättarrazzia – den första är bara 2 minuter lång!

Berättarrazzia

Varje klass får tre besök var under dagen, med tre olika berättelser. Alla klassrum får olika historier.

För frågor eller bokning, ring 08 -344 133 eller maila fabula@storytelling.se.

Pris för Berättarrazzia (inklusive lärarnas workshop). Tillkommer gör moms och i vissa fall resa och logi.

Skapandeskolarazzia bara berättelser, 2 berättare, 6 klasser 24.000:-
Skapandeskolarazzia bara berättelser, 3 berättare, 9 klasser 31.000:-

Berättarrazzia med elevworkshop

Varje klass får tre besök var under dagen, varav det tredje är en kortare workshop, ca 30 min. Vid de första två besöken får klassen två olika berättelser. Vid det tredje besöket får de skapa en historia och lära sig hur en berättelse är uppbyggd.

För frågor eller bokning, ring 08 -344 133 eller maila fabula@storytelling.se.

Pris för Berättarrazzia med elevworkshop (inklusive lärarnas workshop). Tillkommer gör moms och i vissa fall resa och logi.

Skapandeskolarazzia med workshop, 2 berättare, 4 klasser 24.000:-
Skapandeskolarazzia med workshop, 3 berättare, 6 klasser 31.000:-

Berättarrazzia Trailer

Berättarrazzia med Mats Rehnman

Berättarrazzia i Fagersta

Berättarrazzia med Skapande Skola