Berättarrazzia i skolan

Plötsligt invaderas skolan! Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första berättaren oväntat stormar in och drar en historia….

Den ena berättaren efter den andra dyker upp, alla med olika historier. Snart kokar skolan av rykten och berättelser – vilka är de? Vad fick ni höra? Berätta!

Berättarrazzian är för all personal och alla elever från förskola till gymnasium. Den sker överraskande under en vanlig skoldag utan att eleverna får veta något i förväg. Lyssnarna behöver inte förflytta sig – det gör berättarna.

Personalen förbereds med en halv studiedag/workshop om det muntliga berättandets betydelse för språkutveckling och lärande.

Välj rätt razzia för din skola

Har din skola fått Skapande Skola-pengar för att köpa en Berättarrazzia? Eller planerar du att söka Skapande Skola- pengar? Välj då Berättarrazzia med Skapande Skola här nedan. Annars väljer du Berättarrazzia original.

Scrolla ner och se våra filmer om Berättarrazzia – den första är bara 2 minuter lång!

Berättarrazzia Original

Varje klass får tre besök var under dagen, med tre olika berättelser. Alla klassrum får olika historier.

För frågor eller bokning, ring 08 -344 133 eller maila fabula@storytelling.se.

Pris för berättarrazzia Original (inklusive lärarnas studiedag). Tillkommer gör moms och i vissa fall resa och logi.

Max 6 klasser – 23 000 kr
Max 10 klasser – 30 000 kr
Max 14 klasser – 37 000 kr
Max 18 klasser – 42 000 kr

Fler än 18 klasser kontakta Fabula.

Ladda ner infoblad för Berattarrazzia

Berättarrazzia med Skapande Skola

Varje klass får tre besök var under dagen, varav det tredje är en kortare workshop. Vid de första två besöken får klassen två olika berättelser. Vid det tredje besöket får de skapa en historia och lära sig hur en berättelse är uppbyggd.

För frågor eller bokning, ring 08 -344 133 eller maila fabula@storytelling.se.

Pris för berättarrazzia med Skapande Skola (inklusive lärarnas informationsträff). Tillkommer gör moms och i vissa fall resa och logi.

Max 6 klasser – 23 000 kr
Max 9 klasser – 30 000 kr
Max 12 klasser – 37 000 kr
Max 15 klasser – 42 000 kr

Fler än 15 klasser kontakta Fabula.

Ladda ner infoblad för Berattarrazzia med Skapande Skola

Berättarrazzia Trailer

Berättarrazzia med Mats Rehnman

Berättarrazzia i Fagersta

Berättarrazzia med Skapande Skola