Fabula har alltsom oftast flera projekt på gång, de kan vara lokala, nationella eller internationella. Här är några som pågår nu eller alldeles nyss. Det finns också en fortsättning på många äldre projekt under rubriken "tidigare".
Internationella projekt

Fabula är medlemmar i The Federation of European Storytelling (FEST) – ett europeiskt nätverk av organisationer och kompanier som arbetar med storytelling. Nätverket startades på initiativ av bland andra Fabulas berättare Mats Rehnman och har lett till en mängd internationella samarbeten för Fabula. Med start 2018 driver nätverket ett EU-program där Fabula deltar genom en rad berättaraktiviteter. FEST håller också årliga konferenser runt om i Europa, för sina medlemmar. Läs mer om nätverket FEST, våra konferenser och vårt arbete för att utveckla och marknadsföra storytelling i Europa. Läs mer

Utveckling med nyanlända

Fabula är just nu aktuella med ett utbytesprojekt med Theatre House Universum i Helsingfors och Skelleftebygdens berättarförening. I workshops och berättaraktiviteter utvecklar vi våra arbetsmetoder för att arbeta med dokumentärt berättande och nyanlända. Läs gärna mer om Theatre House Universums arbete med berättarcaféer med nyanlända, det är en av våra inspirationskällor i utbytet. Läs mer

Tidigare projekt

Exempel på några av de många projekt vi tidigare genomfört. Läs mer