Fabula har alltsom oftast flera projekt på gång, de kan vara lokala, nationella eller internationella. Här är några som pågår nu eller alldeles nyss. Det finns också en fortsättning på många äldre projekt under rubriken "tidigare".
Internationella projekt

Fabula är medlemmar i The Federation of European Storytelling (FEST) – ett europeiskt nätverk av organisationer och kompanier som arbetar med storytelling. Nätverket startades på initiativ av bland andra Fabulas berättare Mats Rehnman och har lett till en mängd internationella samarbeten för Fabula. Med start 2018 driver nätverket ett EU-program där Fabula deltar genom en rad berättaraktiviteter. FEST håller också årliga konferenser runt om i Europa, för sina medlemmar. Läs mer om nätverket FEST, dess konferenser och arbete för att utveckla och marknadsföra storytelling i Europa. Läs mer

StoryComp

Fabula deltar i EU-projektet StoryComp som syftar till att öka kompetensen i muntligt berättande hos ledare och pedagoger. StoryComp leds från Leipzig och har deltagande institutioner från Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Slovenien och Sverige.

Projektet vill att pedagoger och andra ska öka sin kompetens genom att använda muntligt berättande som redskap för lärande, särskilt bland vuxna, och som inspiration för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Tidigare projekt

Exempel på några av de många projekt vi tidigare genomfört. Här finns många idéer för vad man kan använda muntligt berättande till. Läs mer