Fabula Storytelling Förlag

Fabula storytelling är nu i uppstarten av Fabula Förlag, ett eget bokförlag för att ge ut böcker om berättande.

Den första boken är långt framskriden, och den planeras att ges ut under 2018. Det blir en handbok i muntligt berättande som baseras på Fabulas mångåriga erfarenhet av kurser och workshops i ämnet.

Fabula Förlag tar ej emot manus. Eventuellt inskickade manus returneras inte.

Mer information kommer under våren!