Beställs via vår partner ”Wessmans förlag”.
Pris 195 kr inklusive moms.
Fraktkostnad vid beställning tillkommer.

Beställ boken här >>

 

Muntligt Berättande – en handbok
av Ida Junker och Mats Rehnman

Berättelser är oslagbara när du vill lära ut något eller underhålla, förmedla en idé eller påverka. Men hur gör man för att lyckas? Hur hittar man rätt historier? Hur lär man in dem? Vilka knep finns det för att fånga lyssnarna? I den här boken får läsaren handfasta råd för att utveckla det egna berättandet, både i det privata och i yrkeslivet.

Författarna Mats Rehnman och Ida Junker är två av landets mest erfarna scenberättare och berättarpedagoger. De är verksamma i berättarkompaniet Fabula Storytelling, som driver utbildningar, scener och projekt kring muntligt berättande.

”…en initierad teoretisk och praktisk grund för ’storytelling’ på ett koncist och pedagogiskt välstrukturerat vis. Muntligt berättande kan inte minst rekommenderas till alla som yrkesmässigt kan ha användning av ’storytelling’, men även till allmänt intresserade.”
       Lektör Henric Ahlgren Bibliotekstjänst BTJ-häfte nr 24, 2019.

”Rationella argument är bra, men en bra berättelse är oslagbar. Slipa på berättartekniken och få folk att lyssna – på jobbintervjun, i lönesamtalet och ledarskapet i stort. Här är tipsen på hur du gör.”
       Fredrik Kullberg, Tidningen Chef

Beställs via vår partner ”Wessmans förlag”.
Pris 170 kr inklusive moms.
Fraktkostnad vid beställning tillkommer.

Beställ boken här >>

 

Poängen med muntligt berättande
av Göran Hemberg

Muntligt berättande är ett ursprungligt uttryck för våra tankar och känslor, något vi alla ägnar oss åt. Det har också på senare år fått en renässans som en särskild konstform. Men vad är det som är specifikt för just den? Vad särskiljer det goda muntliga berättandet från motsvarande konstnärliga uttryck inom litteratur, teater och digitala media? Kort sagt: Vad är poängen?

Göran Hemberg har varit verksam som professionell berättare i drygt trettio år. I den här antologin har han samlat några historier och ett par essäer för att reda ut den saken.

”I denna undersökning lyfter författaren upp flera svårgripbara aspekter i berättandets konst som han sedan diskuterar och granskar på ett sätt som övertygande visar hur berättande tar form och skapar någonting i mötet mellan berättare och åhörare. Denna undersökning lyfter fram flera intressanta och nytänkande aspekter av vad som konstituerar en berättelse, vilka också är relevanta i en större vetenskaplig och konstnärlig kontext.”
        Jonna Lappalainen, docent vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola.

Beställs via vår partner ”Wessmans förlag”.
Pris 200 kr inklusive moms.
Fraktkostnad vid beställning tillkommer.

Beställ boken här >>

 

Hundrafemtio historier
för muntligt berättande

av Ida Junker och Mats Rehnman

 

Alla som vill kan berätta en historia. I den här samlingen finner läsaren berättelser från hela världen, lämpliga för muntligt berättande. De är lättillgängliga, avskalade och anpassade för den som vill börja berätta själv.

Författarna Mats Rehnman och Ida Junker är två av landets mest erfarna scenberättare och berättarpedagoger. De är verksamma i berättarkompaniet Fabula Storytelling, som driver utbildningar, scener och projekt kring muntligt berättande.

Fabula Storytelling Förlag ger ut böcker om muntligt berättande av utvalda artister inom sceniskt berättarkonst. Vi tar ej emot eller returnerar inskickade manus.