Berättarföreställningar för barn 4-10 år

När Fabulas berättare kommer ut till biblioteket, scenen eller skolan får barnen sätta snurr på hjulet som väljer historia. Se filmen om ”Sagohjulet”!

Lilla sagohjulet

Berättarföreställning för barn 4-6 år.

Sagohjulet har kommit och ett av barnen får snurra på det. När det stannar pekar det på något av djuren: räven, kossan, grisen, fisken eller något av de andra. Berättaren som kommit från Fabula kan massor av berättelser om djur. Under föreställningen hinner vi med tre eller fyra berättelser.

Längd: 40 – 50 min.
Lokal: Kan spelas i de flesta slags lokaler.
Publik: Upp till 50
Ålder: 4-6 år

Lillasagohjulet infoblad

Ladda ner affisch Lilla Sagohjulet

Stora sagohjulet

Berättarföreställning för barn 5-10 år.

Berättaren är här med historier från världens alla hörn: spännande, vilda, romantiska, roliga. Nu är Sagohjulet uppställt och ett barn ur publiken får snurra på det. …ska det stanna på Kronan eller på Döskallen, på Trädet eller Svärdet eller någon annan av figurerna?

Vilken saga blir det? Det kan bli den kinesiska berättelsen om Kejsarens Trädgård och den lappländska om Jätten i berget. Och i nästa föreställning kanske den indianska om Haren och vildkatten, och sen den europeiska om Sjörået i dammen… Vem vet?

Längd: 45-60 min.
Lokal: Kan spelas i de flesta slags lokaler.
Publik: Upp till 50
Ålder: 5-10 år

Sagohjulet infoblad

Ladda ner affisch Sagohjulet