STORY COMP - Fabula i nytt EU-projekt om lärande och storytelling

Projektet StoryComp syftar till att hos ledare och pedagoger öka kompetensen i muntligt berättande. Projektet pågår till november 2022. StoryComp leds från Leipzig i Tyskland och är ett EU-projekt inom ERASMUS-programmet

Fabula Storytelling är en av åtta medverkande institutioner från sju länder; Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Slovenien och Sverige .

Projektet vill att pedagoger och andra ska öka sin kompetens genom att använda muntligt berättande som redskap för lärande, särskilt bland vuxna, och som inspiration för delaktighet i samhällsutvecklingen.

StoryComp-projektet utvecklar en inlärningsstrategi i syfte att etablera berättande som en metod inom två områden av vuxenutbildning: grundutbildning och utbildning i aktivt medborgarskap.

Muntligt berättande är en av de äldsta formerna för överföring av kunskap. Genom berättelser har människor alltid delat sina erfarenheter, insikter, kulturella övertygelser, traditioner och historia. Det som vi känner igen som underhållande och lärande runt ”lägerelden” används fortfarande alldeles för lite i vuxenutbildningen.

Vår vardaglig erfarenhet av berättande bekräftas också vetenskapligt, t.ex. av neurobiologen Gerald Hüther, om hur viktig den känslomässiga nivån är för att minnas: ”Allt som når in under huden är oundvikligen lättare att komma ihåg” (https://www.newsaktuell.de/blog/was-geschichten-im-gehirn-bewirken/

Men detta är inte den enda anledningen till att innehåll som förmedlas genom berättelser är lättare att komma ihåg: ”Ren information kan bara länkas i begränsad omfattning. Om du packar in det i en berättelse, ger du många referenspunkter till redan existerande minnesinnehåll ”(ibidem).

Vuxenutbildning kan dra nytta av detta – där kommer StoryComp-projektet in. För detta projekt har ett europeiskt partnerskap med sju länder med experter inom relevanta områden samlats för att producera följande material:

1. En Metodisk ram, särskilt för vuxenutbildare m.fl. En ram som avser att tillhandahålla självständiga utbildningsmöjligheter i muntligt berättande, som sedan kan främja kompetensutveckling bland vuxna elever i grundutbildning och utbildning i aktivt medborgarskap.

2. En kurs och plattform online är ”hjärtat” i projektet och ett redskap för att vuxenutbildare ska få metoder för muntligt berättande och resurser som krävs för att implementera och tillämpa berättande i praktiken, (europeisk samling av lämpliga berättelser, videohandledning om tekniker och metoder, instruktioner för berättande, workshops, etc.). Plattformen kommer också att ge möjlighet till en virtuell berättande community, där vuxenutbildare kan nätverka med andra, dela erfarenheter och diskutera.

3. En handledning för hur man kan genomföra workshops i muntligt berättande för vuxenutbildare, för att motivera och vägleda lärare och handledare, samt att öva och förbättra sina berättande färdigheter tillsammans med kollegor.

Alla produkter i projektet kommer att finnas tillgängliga som öppna utbildningsresurser på den digitala StoryComp-plattformen, fritt användbara och modifierbara.

Målgrupperna för projektet, som också kommer att vara direkt involverade i utvecklingen och genomförandet av projektet i partnerländerna, är vuxenutbildare m.fl. inom grundutbildning och inom området utbildning i aktivt medborgarskap. Dessutom riktar sig projektet till personer med ansvar för vidareutveckling av institutionernas pedagogiska utveckling och för vidareutbildning av vuxenutbildare.

Projektnummer: 2020-1-DE02-KA204-007574
Projekttid:     01.11.2020 – 31.10.2022

Projekt partners:
Stadt Leipzig Volkshochschule, Germany (coordinator)
Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH, Germany
CVO VOLT, Belgium
Die Wiener Volkshochschulen, Austria
Fabula Storytelling, Sweden
U Jesenice, Slovenia
PLATO, Netherlands
Pistes Solidaires, France