Tomas Carlsson – Projektledare och workshopledare för Fabula

Naturberättare och workshopledare

Tomas ger regelbundet workshops i berättande för naturguider och arbetar också ibland själv som naturguide. Tidigare kunder är bland andra Centrum för Naturvägledning, naturvårdsfonden Hopajola i Örebro län, Naturskyddsföreningen och Västkuststiftelsen.

Projektledare

Tomas har lett flera projekt inom Fabula, så som Nordiska Måltidsberättelser, Sheherezade, Muntliga biblioteket och nu senast i vårt förnyelsearbete med föreställningen Sagohjulet. Han jobbar också med att ta fram material för berättelser inom naturvetenskap och folkliga berättelser om natur. Tomas har tidigare jobbat som producent på Riksutställningar och som vice VD på Måltidsriket i Grythyttan. Han har också varit verksam inom folkbildningen i Studiefrämjandet och folkhögskolan.