Skapande skola

Kontakta oss så är vi behjälpliga med er Skapande Skola-ansökan. Eller kanske har ni redan fått Skapande Skola-pengar för att jobba med muntligt berättande.? Här finns exempel på hur våra projekt kan se ut.

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är ett bidrag som fördelas av Kulturrådet och går till grundskolors årskurs F-9, förberedelseklass och särskola.

Ibland kan Skapande Skola-pengar bekosta en föreställning, men ofta finns det utrymme att låta elevernas eget skapande komma in i projektet. Ansökan görs till Kulturrådet. Läs mer på om ansökan på kulturradet.se

Varför Skapande skola?

Syftet med skapande skola är att ge barn tillgång till kulturens alla uttrycksformer, och att deras möjligheter till eget skapande ska öka.

Projekt – ett exempel

1. Lärarna får en kort kurs i muntligt berättande.
2. Fabula gör en berättarrazzia på skolan under en hel dag. Eleverna vet inte om vad som är i görningen när berättarna börjar gå in på lektioner över hela skolan för att berätta korta historier. Det här väcker enorm uppmärksamhet och snart surrar korridorerna av rykten och referat av våra historier.
3. Under ett par dagar i skolan ger vi berättarträning till några klasser från 2:an och upp till 9:an. Eleverna lär sig grunderna i muntligt berättande.
4. Som final får deltagarna berätta upp i den egna klassen, eller besöka förskoleverksamheter och berätta för de små barnen.


”Ibland blir till och med vi överraskade. Som när Franska Skolans 7:or hade berättat sagor för alla de yngre barnen på skolan, och menade att ”Nä nu tar vi de äldre också”, och på eget bevåg genomförde en berättarrazzia för 8:or och 9:or på sin skola.”

Ida Junker, berättare och pedagog på Fabula Storytelling