Skapande Skola

Här nedan ser du våra Skapande Skola-upplägg. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller en egen projektidé för din verksamhet!

Skapande skola är ett bidrag som fördelas av Kulturrådet och går till bland annat grundskolan och förskolan. Genom mötet med professionella konstnärer och kulturaktörer får barnen nya sätt att uttrycka sig på. Konst och kultur vidgar barnens perspektiv och ger förståelse för världen de lever i. Läs mer om ansökan på Kulturrådets webbplats. Eller kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med Skapande Skola.

Berättarrazzia

Under en Berättarrazzia får varje klass tre besök av en professionell scenberättare. De får höra spännande historier fulla av språkglädje. Möjligheten finns också att göra tredje klassbesöket till en miniworkshop (30 min), där eleverna lär sig grunderna i muntligt berättande. Elevernas aktiva deltagande och egna skapande får fokus.

Ladda ner PDF

Sagoverkstad med Sagohjulet

Det snurrar och snurrar… Vad ska det bli? Hunden eller sköldpaddan, räven eller leoparden? Vad blir det för historia? Vi har utvecklat vår populära föreställning Sagohjulet till en fantasifull Skapande Skola-workshop för åldrarna 4-6 år. Här får barnen turas om att sätta fart på Sagohjulet som inspirerar till en ny historia. Under ledning av en professionell berättare får barnen skapa sin alldeles egna saga.

Ladda ner PDF

Berättarkurs för elever

Många skolor arbetar med våra elevworkshops inom sina Skapande Skola-projekt. Det kan ske under en enskild workshop, eller genom att vi besöker klasserna flera gånger under en termin. Barn och unga som tränas i berättande vinner både språk och självkänsla. Läs mer

 

Ladda ner PDF

Se filmen Berättarrazzia - endast 3 min.

Scrolla ner och se exempel från tidigare Skapande Skola-projekt

Berättarkurser på Hjulstaskolan

På Hjulsta grundskola i Stockholm fick elever i årskurs 4 gå två berättarworkshops med Ida Junker och Peter Hagberg från berättarkompaniet Fabula Storytelling. Eleverna slet verkligen med sina berättelser och det var många som var nervösa inför att behöva ställa sig framför sina kamrater och berätta historierna.

Men när projektet hade avslutats var det flera elever som fortsatte sitt berättande. Elva elever ur klassen berättade sina historier vid flera tillfällen för yngre elever, som satt helt trollbundna. Gruppen kunde stolta ta emot Hjulstaskolans egna pris ALMA för sin prestation.

En av eleverna berättade dessutom sin historia när skolan hade storsamling för årets mottagare av ALMA-priset, författaren Bart Moeyaert. I publiken hördes många förtjusta skratt åt den egensinniga berättelsen och enligt skolans bibliotekarie Cilla Dalén skrattade Bart själv så han höll på att ramla av stolen.

Berättarrazzia och workshops på Munksundsskolan

(Citaten är hämtade ur skolans utvärdering.)

Munksundsskolan i Enköping arbetade i ett Skapande Skola-projekt med konstformen muntligt berättande. Årskurserna 1-6 fick besök av en berättarrazzia, där professionella scenberättare fyllde skolan med historier. Sedan fick åk 3 och 5 en halvdags workshop i muntligt berättande.

När åk 5 hade workshop var de flera som förstod att de vågade utsättas för något så läskigt som att stå och berätta för andra, när alla gjorde det på en gång. ”Eleverna tycker att de fått bättre självförtroende när de vågade berätta för varandra. De lärde sig att uppskatta varandra när de fick hjälpas åt att komma ihåg de olika berättelserna” skriver skolan i sin utvärdering.

Efter projektet fortsatte elever i åk 4 med att berätta historier för åk 1, vilket var väldigt uppskattat. ”Det ökade självförtroendet och att våga prata inför andra gällde både lärare och elever”, skriver skolan.

Innan eleverna mötte berättarna hade dessa besökt skolans lärare på en informationsträff, där Skapande Skola-projektet förankrades i personalgruppen och schemat för projektet konkretiserades. Något som lyftes fram som positivt i utvärderingen: ”Det har gjort att man kunnat jobba mer med detta sedan.” ”Bra att man kunde komma åt berättelserna och skriva ut dem och fortsätta själv.”

Skolan tyckte också att projektet gynnade flera av målen i läroplanen, så som minnesträning, ämnesövergripande arbete, samarbete och åldersintegrerande. ”Bästa skapande skola projektet vi haft. Något som man kan ha nytta av under lång tid.”