Skapande Skola

Skapande skola är ett bidrag som fördelas av Kulturrådet och går till bland annat grundskolan och förskolan.

Tack vare Skapande Skola får barn och elever ta del av många olika sorters konst och kultur och utveckla sitt skapande och sin kreativitet. Genom mötet med professionella konstnärer och kulturaktörer får barnen nya sätt att uttrycka sig på. Konst och kultur vidgar barnens perspektiv och ger förståelse för världen de lever i.

Nästa ansökningsperiod för Skapande Skola är 7 januari-4 februari. Det är huvudmannen för förskolan och skolan som kan söka bidraget från Kulturrådet. Läs mer om ansökan och vilka som kan söka på Kulturrådets webbplats.

Här nedan ser du våra Skapande Skola-upplägg. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller en egen projektidé för din verksamhet!

Berättarrazzia med Skapande Skola

På Berättarrazzia med Skapande Skola får varje klass tre besök av en professionell scenberättare. De får höra spännande historier och under en kort workshop får de själva skapa en berättelse. Det blir en dag full av språkglädje, där eleverna lär sig grunderna i muntligt berättande. Elevernas aktiva deltagande och egna skapande får fokus. Läs mer.

Sagoverkstad med Sagohjulet

Det snurrar och snurrar… Vad ska det bli? Hunden eller sköldpaddan, räven eller leoparden? Vad blir det för historia? Vi har utvecklat vår populära föreställning Sagohjulet till en fantasifull Skapande Skola-workshop för åldrarna 4-6 år. Här får barnen turas om att sätta fart på Sagohjulet som inspirerar till en ny historia. Under ledning av en professionell berättare får barnen skapa sin alldeles egna saga. Läs mer

Berättarkurs för elever

Barn och unga som tränas i berättande vinner både språk och självkänsla. Fabula har lett kurser och ungdomsprojekt för hundratals barn och unga. Läs mer