Berättarkurs för elever

Barn och unga som tränas i berättande utvecklar både ett språk och egen självkänsla. Den som har en bra historia vågar ta plats och uttrycka sig inför grupper.

Fabulas kursledare har drivit ungdomsprojekt, utbildat unga berättare och lett elevkurser på skolor över hela landet. Många skolor arbetar med våra elevworkshops inom ramen för Skapande Skola men det går så klart bra att boka oss även om man inte beviljats Skapande Skola-bidrag. Läs mer om Skapande Skola och berättarworkshops längre ner på denna sida.

Hämta PDF

Kursen ger er:

Lekfulla berättarövningar och lekar som sätter fart på gruppen och gör kursen rolig och trygg.

Teori om berättelser och praktisk träning av berättarteknik. Vad innehåller en berättelse? Vad får lyssnarna på kroken? Retoriska grepp och berättarknep! – Förutsättningar för läs- och skrivkunnighet. När barn lyssnar till eller övar en berättelse bygger de omedvetet upp det som kallas literacy: den (skrift)språkliga kulturen som helhet. Det blir lättare för dem att hantera läs- och skrivinlärning.

Stärkt identitet. Att öva upp förmågan att fånga en publik med en historia stärker självkänslan enormt. Att förvalta sina möjligheter, att positivt bidra till gemenskapen får människan att växa.

Gruppgemenskap. Att berätta och uppmuntra berättande är att säga: Jag är värd att lyssna på. Jag är beredd att lyssna på dig.

Träning i konsten att lyssna.

Sagt om kurserna:

Ni lyfter fram deras självförtroende, det ger en egen utveckling som jag tror är väldigt central.” /Paul Alsén, rektor Nackstaskolan.

Fantastiskt inspirerande ledare som på ett professionellt sätt lärt ut grunderna i muntligt berättande. Särskilt bra var den positiva responsen som fick även de blyga att våga stå framför en publik.” /Bibliotekarie om Fabulas workshop med barn och unga.

Jag tycker man har lärt sig hur otroligt intresserad man blir när man lyssnar, att det är som att kolla på film, att man verkligen dras in, så jag tycker nästan det är roligare att höra på en bra berättelse än att gå på en dålig film…” / elev, 16 år efter att ha varit med om sin första berättarföreställning

Berättandet har utvecklat mitt svenska språk otroligt mycket med tanke på att jag inte har svensk bakgrund. Dessutom har berättandet lärt mig att använda min röst, precis som jag själv vill.” /elev 14 år, efter att ha deltagit i ett av Fabulas ungdomsprojekt.

Jag avskyr att prata inför folk, egentligen… ja, alltså jag gjorde det innan.” /elev 16 år efter att ha arbetat med storytelling med Fabula.

Skapande Skola

Många skolor arbetar med våra elevworkshops inom olika  Skapande Skola-projekt. Inom konstformen muntligt berättande ryms både konsten att formulera sig och sceniskt framträdande och arbete med kulturarv i form av berättelser från hela världen. Det muntliga berättandet ger möjlighet att belysa ett teman från olika synvinklar och öppna upp för fler tolkningar av verkligheten.

Upplägg: Vi kan besöka era skolklasser med en halvdags workshop, eller göra flera besök i klasserna under en termin. När vi gör flera besök kan eleverna träna in historier kopplade till ett specifikt tema. De får utveckla sitt gestaltande språk, berätta med flera sinnen och göra egna val av berättarperspektiv. I slutet av terminen skapar vi egna miniföreställningar där eleverna berättar sina historier för yngre årskurser.

På Fabulas berättarkurs får eleverna både improvisera fram nya historier och öva på traditionella berättelser från hela världen. Kursledaren gör alltid ett kortare scenframträdande i klassrummet, så att eleverna får en förståelse för konstformen och inspiration i sitt eget berättande. En del skolor vill arbeta med ett specifikt tema, till exempel HBTQ, Miljö, eller historier från en specifik kultur eller tidsepok. Fabulas berättare kan hitta berättelser som belyser temat och låta eleverna lära sig dessa.

Läs mer om Skapande Skola på Kulturrådets webbplats

Läs om våra tidigare Skapande Skola-projekt

Praktisk information

Innehåll: Lär in en enkel saga. Improvisera historier. Konsten att bli en bra lyssnare. Hur man ger respons. Konsten att stå på en scen. Bra tricks för att vinna publiken.

Metod: Mycket lek och samspel. Arbete i par/smågrupper. I längre workshopupplägg får eleverna berätta upp för kamraterna först och sedan dessutom för yngre lyssnare.

Längd: Ett workshoptillfälle är 1,5-2 timmar. Vi kan göra en enskild workshop eller återkomma till klassen/klasserna flera gånger under en termin.

Lokal: Ett större rum med tomt golv och endast stolar för deltagarna.

Antal: 8-26

Tidigare kunder: Botkyrka kommun, Sundsvalls kommun, Umeå kommun, Tyresö kommun, Kristianstad kommun och Uppsala kommun, samt hundratals skolor över hela landet. Vi gör ofta workshops i skolorna efter att skolan haft en Berättarrazzia.

Läs gärna mer om våra tidigare berättarprojekt med barn och unga, så som Ung berättarscen, Unga läser och berättar m.fl.
Läs mer på Tidigare projekt