StoryComps webbsida – en resurs för lärare!

Arbetar du pedagogiskt med vuxna? Här är en ny innehållsrik resurs: https://storycomp.eu

Här finns goda argument för att använda berättande i undervisningen, här finns berättelser, övningar, handledningar och filmer.  Hemsidan är framtagen i EU-projektet StoryComp, där Fabula varit en del.

Fabula deltar i EU-projektet StoryComp som syftar till att öka kompetensen i muntligt berättande hos ledare och pedagoger. StoryComp leds från Leipzig och har deltagande institutioner från Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Slovenien och Sverige.

Projektet vill att pedagoger och andra ska öka sin kompetens genom att använda muntligt berättande som redskap för lärande, särskilt bland vuxna, och som inspiration för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Muntligt berättande är en av de äldsta formerna för överföring av kunskap. Genom berättelser har människor alltid delat sina erfarenheter, insikter, kulturella övertygelser, traditioner och historia. Det som vi känner igen som underhållande och lärande runt ”lägerelden” används fortfarande alldeles för lite i vuxenutbildningen.

Läs mer