Fabula har varit med i EU-projektet StoryComp och skapat en ny resurs för dig som arbetar pedagogiskt med vuxna.

På Storycomps hemsida finns goda argument för att använda berättande i undervisningen. Här finns berättelser, övningar, handledningar och filmer.

Fabula har deltagit  i EU-projektet StoryComp som syftat till att öka kompetensen i muntligt berättande hos ledare och pedagoger. StoryComp leddes från Leipzig och har haft deltagande institutioner från Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Slovenien och Sverige.

Projektet vill att pedagoger och andra ska öka sin kompetens genom att använda muntligt berättande som redskap för lärande, särskilt bland vuxna, och som inspiration för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Muntligt berättande är en av de äldsta formerna för överföring av kunskap. Genom berättelser har människor alltid delat sina erfarenheter, insikter, kulturella övertygelser, traditioner och historia. Det som vi känner igen som underhållande och lärande runt ”lägerelden” används fortfarande alldeles för lite i vuxenutbildningen.

Storycomps webbsida

Läs mer