Hitta inspirerande exempel på hur vi jobbar med Skapande Skola-projekt!

Har din skola fått Skapande Skola-pengar? Då är det hög tid att planera ert Skapande Skola-projekt! Vi erbjuder tre olika upplägg som alla passar Kulturrådets nya riktlinjer för bidraget.

Det muntliga berättandet ger möjlighet att belysa ett teman från olika synvinklar och öppna upp för fler tolkningar av verkligheten. Inom konstformen muntligt berättande ryms både konsten att formulera sig och sceniskt framträdande. Vi arbetar med kulturarv i form av berättelser från hela världen.

Välj mellan tre upplägg: Berättarrazzia med Skapande Skola, Sagoverkstad med Skapande Skola och Elevworkshops med Skapande Skola.