Exempel på tidigare genomförda projekt

Fabula har genomfört många både små och stora projekt, Inte minst med barn och ungdomar! Men också med tex. företag, Svenska kyrkan samt folk- och vuxenutbildning. Flera projekt har varit internationella.

Måltidsberättelser - affärsmässig storytelling

Hur kan storytelling påverka upplevelsen av företag, produkter, platser och måltider? I projektet Nordiska Måltidsberättelser utbildades sjuttio företagare och anställda från femtio företag i Finland, Norge och Sverige i storytelling. Metoder utvecklades för att stärka bilden av Norden och dess mat- och måltidsentreprenörer. Projektet genomfördes av Mötesplats Upplevelseindustrin Hällefors och AB Måltidsupplevelser i Grythyttan. Tre professionella berättare engagerades som konsulter i projektet, däribland Fabulas Ida Junker. Projektet blev startskottet för en mängd uppdrag inom upplevelsesektorn. Läs boken Nordiska Måltidsberättelser -Matnyttigt om affärsstödjande storytelling.

Berättarnätet Sverige

Efter millennieskiftet började Fabulas Mats Rehnman grubbla över hur man skulle kunna arbeta för att synliggöra det folkliga berättandet och gynna konstarten muntligt berättande. Några berättare inbjöds att starta en paraplyorganisation för föreningar och grupper inom storytelling. Inom kort hade 17 berättarföreningar registrerats som medlemmar och snart fanns det berättarcaféer runt hela Sverige. En livaktig verksamhet tog sin början. Berättarnätet Sverige, BNS, hade bildats! I dag verkar BNS för att främja den muntliga berättarkonsten och öka kunskapen om, och spridningen av, det muntliga berättandet. De anordnar bland annat den nationella tävlingen Berättarslam.

Sheherazade – storytelling för vuxenutbildning

Hur kan storytelling användas som metod för lärande inom vuxenutbildning och folkbildning? Fabula var en av nio partners från åtta länder som deltog i projektet Sheherazade, där vi undersökte detta utifrån flera olika målgrupper, exempelvis nyanlända migranter och arbetslösa med otillräcklig utbildning. Projektet var ett EU-projekt inom Grundtvigfonden. Ladda gärna ner och läs vår metodhandledning.

Ung berättarscen

Ung BerättarScen drevs under 2006-2010, med stöd av Arvsfonden. Syftet var att utbilda ungdomar i muntligt berättande på sex platser: Umeå, Sundsvall, Tyresö, Botkyrka, Skärholmen och Åhus; i samarbete med skolor, bibliotek, kulturskolor, kulturförvaltningar och föreningar. Projektet hade också internationella utbyten, främst med Kenya och England. 1300 tonåringar fick grundutbildning i muntligt berättande med avslutande publikföreställning för barn, ca 500 gick vidare till att också berätta för vuxna utanför skolan. Ladda ned slutrapport (pdf).

Se filmer om Ung Berättarscen:
Berättarläger Ljungby 2009
Ung Berättarscen, Sundsvall
Berättarlägret på Fabula Storytelling Festival

Queera berättelser

I projektet Queera berättelser utbildade vi unga HBTQ-personer i berättande och skrivande. I möten med äldre HBTQ-personer delade deltagarna berättelser med varandra. Projektet resulterade bland annat i en bok och en berättarturné med de medverkande. Syftet var att lyfta fram unga HBTQ-personers egna oberättade berättelser. Projektet drevs under 2009-2011 och var ett samarbete mellan RFSL Stockholm, Fanzingo och Fabula Storytelling, med finansiering av Arvsfonden. Läs mer.

Berättarkyrkan

I den lilla träkyrkan från 1700-talet i Sabbatsbergsområdet i Gustav Vasa församling, delade Fabulas professionella berättare scenen med församlingsmedlemmar. Man berättade personliga livshistorier, myter och visdomsberättelser från olika kulturer och religioner. Projektet hölls 2009-2011 och ledde oss vidare i större turnéer med föreställningar riktade till kyrkor och församlingar.

Al-Hakawati – berättelser från Syrien

I projektet Al Hakawati samlades över 250 folksagor in från boende i syriska flyktingläger i Syrien, Jordanien och Libanon. Syftet var att ta till vara på och sprida det immateriella kulturarv som människors berättelser utgör. Projektet var ett samarbete med svenska Kulturarv utan gränser, Hakaya Network i Jordanien och Fabula Storytelling. En antologi med berättelser publicerades och Fabula skapade sin tvåspråkiga föreställning Al Hakawati, som vi fortfarande spelar.

Zamaleo – utbyte med kenyanska berättare

Under 2007 till 2012 var det kenyanska berättarkompaniet Zamaleo vårt afrikanska systerkompani. Vi besökte varandras berättarfestivaler och gjorde ett utbyten med unga storytellers inom projektet Ung berättarscen. Under ett besök i Nairobi höll vi workshops med syfte att kunna sätta upp kenyanska berättare tillsammans med svenska på scener i Afrika och Europa.

Living Stories - Mellanöstern

I vårt samarbete med Hakaya network i Jordanien, låg fokus på den arabiska våren och de berättelser som gestaltade kampen för demokrati och frihet i Mellanöstern. Vi besökte Hakaya Festival i Amman och delade med oss av våra kunskaper kring oral history. Senare kunde Hakayanätverkets berättare besöka Fabula Festival, och bjuda den svenska publiken på en levande berättartradition som också griper in i den moderna utvecklingen.

Mythos

Sommaren 2013, på en strand på den grekiska ön Kea, hölls en hejdundrande och lite ovanlig föreställning. Den framfördes på svenska, grekiska, italienska, polska, engelska, turkiska, friulani och kymriska. Handlingen återgav Odysseus vedermödor, och det hela var EU-projektet MYTHOS’ avslutande föreställning. Berättarkompanierna som deltog kom från fem länder och hade träffats vid sex tillfällen under två år. De hade besökt varandras festivaler, fått nya idéer till konstnärliga upplägg, och framför allt – experimenterat med multilingvistiskt berättande.

Hugin & Munin

I projektet Hugin och Munin arbetade vi med språkförståelse mellan barn och unga i de nordiska länderna. Norska, svenska och danska berättare samlades i nio skolor i Roskilde, där de höll workshops för ca 1000 barn. Samtidigt fick unga berättarlärlingar i åldrarna 16-21 praktisera på professionell nivå. Projektet drevs tillsammans med projektledare Annemarie Krarup, Roskilde och berättarkompanierna Snirkelsnakk, Norge, och Fabelfabrikken, Danmark.

Vindmantel

I projektet Vindmantel skapades en helt ny version av Kalevala. Istället för att nöja sig med artonhundratalets sammanställningar av detta mastodontiska hjälteepos, sökte berättarna Mikael Öberg och Markus Luukkonen i arkiven efter de bortglömda sånger, trollformler och berättelser som inte tidigare använts i skrift. Resultatet blev en föreställning – Vindmantel – berättad ur en kvinnlig karaktärs synvinkel, och där kända episoder från berättelsen satts samman på nya och oväntade sätt..

Fabula Festival

Under 2004-2016 drev vi Fabula Storytelling Festival, med gäster från bland annat Indien, Kina, England, Iran, Kenya och Jordanien. Festivalen gav den svenska publiken möjlighet att uppleva rika berättartraditioner från hela världen. Här ser ni till exempel indiska Ritu Verma med musiker, som framför Mahabharata – världens längsta epos, som är ungefär tio gånger längre än Odyssén och Iliaden tillsammans. Vi kunde bjuda publiken på en aftonföreställning, men Verma berättar ofta hela eposet, och då under flera dagar långa föreställningar.

Unga läser och berättar

I projektet Unga Läser och Berättar skapade vi en modell för hur biblioteken kan arbeta med och stödja muntligt berättande bland framför allt ungdomar. Projektet riktade sig till ungdomar mellan 11-15 år och till biblioteksanställda. Ett flertal berättarkurser och berättarframträdanden genomfördes, där unga och vuxna arbetade tillsammans på samma villkor. Projektet finansierades av Kulturrådet.
Läs mer i vår rapport!

Berättarstudion

Efter att ha drivit flera stora ungdomsprojekt startade Fabula utbildningen Berättarstudion, en avancerad träning för begåvade unga storytellers. Berättarstudion tog deltagarna hela vägen fram till den professionella scenen. Berättarstudion genomförde under åren 2009-2012 ett antal workshops och kursläger under ledning av scenberättaren Mats Rehnman. Flera av deltagarna arbetar i dag professionellt med storytelling.

De överlevandes berättelser

På senare år har överlevande från andra världskrigets Förintelse rest runt i svenska skolor för att vittna om sina upplevelser. Det är berättelser om hur vanliga familjer steg för steg mister sina rättigheter, sin egendom och frihet. Det är historier som leder in i förintelselägren, den yttersta konsekvensen av rasismen. Deras berättelser har en omätlig betydelse i vår tids arbete mot främlingsfientlighet.

I takt med att de överlevande blivit äldre har man inom Forum för Levande Historia funderat på hur dessa vittnesmål skall kunna föras vidare. Den skriftliga dokumentationen är enorm, men det intryck som ett levande möte gör har ett särskilt värde. Därför tog FFLH kontakt med Föreningen Förintelsens Överlevande och med berättarkompaniet Fabula Storytelling.

Idén var att utbilda unga personer ur den sk tredje generationen i berättande, och pröva om det fungerar att låta dem berätta vidare de överlevandes historier. Projektet inleddes 2006 under ledning av projektledare Karin Wistrom från FFLH och de båda berättarna Mats Rehnman och Ida Junker från Fabula. Under tre års tid utbildades två grupper unga berättare tillsammans med en grupp överlevande.

Frukten av projektet är dels att de unga följt med de äldre ut på skolor, till föreningar och församlingar för att berätta, och dels att fyra de unga bildat en grupp som heter Berätta Vidare. Ibland berättar de själva och ibland har de med sig någon av de äldre. Fabula samarbetar med dem, och numer bokas alla deras föreställningar genom Fabula. Hör gärna av er med frågor.

Ordets Karavan

Bibelns stora skatt av historier har i årtusenden berättats muntligt. Men den moderna människan har oftast mött dem i textform. Fabula hade åren 2005-2006 ett samarbetsprojekt med Stockholms Stift och Sensus med syfte att stimulera det muntliga berättandets utveckling i församlingsarbete, konfirmandundervisning och programverksamhet. Ett stort antal berättelser ur bibeln återfördes till sin muntliga form.

För Ordets Karavan fick Fabula år 2005 Svenska Kyrkans kulturpris.

Muntliga Biblioteket